پاستیل نوشابه ای هاریبو
پاستیل نوشابه ای هاریبو
پاستیل نوشابه ای هاریبو
پاستیل نوشابه ای هاریبو

پاستیل نوشابه ای هاریبو

پاستیل تهیه شده از ژلاتین گاو است. استفاده از ژلاتین در ساخت و تولید پاستیل باعث می‌شود که به پاستیل حالت ژله‌ای بدهد و هنگام خوردن در دهان آب شود و باعث چسبناک شدن آن شود.