ادویه سالاد Gizzia + گیزیا

ادویه سالاد GizziaGizzia Salad Fix Seasoning 50g


قیمت : ۲۱,۰۰۰ تومان

ادویه سالاد گیزیا

این محصول بدون مواد افزودنی، نگهدارنده، رنگ و اسانس صنعتی است. پاستویزاسیون این محصول به روش طبیعی بوده و از گاز، مواد شیمیایی و اشعه رادیو اکتیو استفاده نشده است.