نمک gizzia + نمک + گیزیا

نمک gizziaGizzia Salt Seasoning


قیمت : ۲۱,۰۰۰ تومان

نمک گیزیا

این محصول بدون مواد افزودنی، نگهدارنده، رنگ و اسانس صنعتی است. پاستویزاسیون این محصول به روش طبیعی بوده و از گاز، مواد شیمیایی و اشعه رادیو اکتیو استفاده نشده است.