ادویه سالاد و سبزیجات Gizzia + گیزیا

ادویه سالاد و سبزیجات GizziaGizzia Salad & Vegetable Seasoning 50g


ادویه سالاد و سبزیجات گیزیا

این ادویه بدون مواد افزودنی ، نگهدارنده، رنگ و اسانس صنعتی است.  افرادی که به لبنیات، خردل، کنجد و کرفس آلرژی دارند از مصرف این محصول خودداری نمایند.