آرد سوخاری تمپورا Panko + آرد سوخاری + آرد تمپورا

پودر سوخاری تند PankoPanko Spicy Powder 200g


پودر سوخاری تند پانکو

این پودر سوخاری اسپایسی و تند بوده و مناسب برای مرغ ، ماهی ، میگو است.