شیر غلیظ شده الفجر

شیر غلیظ شده الفجرDawn Sweetened Condensed Filled Milk 387g


قیمت : ۱۹,۰۰۰ تومان

شیر غلیظ شده الفجر

شیر غلیظ شده تنها تفاوتش با شیر های معمولی در این است که برای تهیه آن 60 درصد از آب شیر کاسته می‌شود.