چای با طعم کرنبری و تمشک Minutka

چای سبز با طعم کرنبری و تمشک MinutkaMinutka raspberries and cranberries


قیمت : ۳۲,۵۰۰ تومان

چای سبز با طعم کرنبری و تمشک مینوتکا

برگ هایی که چای سبز ساخته می شوند ، به فرایند تخمیری نمی انجامند ، به همین دلیل آنها رنگ طبیعی و طعم تازه خود را حفظ می کنند و در ترکیب با طعم و مزه میوه ، آنها یک چای فوق العاده می شوند.