سیروپ Teisseire خیار

سیروپ Teisseire خیارTeisseire cucumbar syrup


سیروپ تیزر خیار

این محصول دارای حداقل 21٪ محتوای خیار است و مناسب برای کوکتل ها و دسرها می باشد .همچنین این سیروپ بدون طعم دهنده ای مصنوعی و مواد نگهدارنده است.