سیروپ Teisseire دارچین

سیروپ Teisseire دارچینTeisseire cinnamon syrup


سیروپ تیزر دارچین

این محصول دارای حداقل 21٪ محتوای دارچین است و مناسب برای کوکتل ها و دسرها می باشد .همچنین این سیروپ بدون طعم دهنده ای مصنوعی و مواد نگهدارنده است.