سیروپ Teisseire الدرفلاور

سیروپ Teisseire الدرفلاورTeisseire elderflower syrup


سیروپ تیزر الدرفلاور

این محصول دارای حداقل 21٪ محتوای میوه است و مناسب برای کوکتل ها و دسرها می باشد .همچنین این سیروپ بدون طعم دهنده ای مصنوعی و مواد نگهدارنده است.