سیروپ Teisseire کارامل

سیروپ Teisseire کاراملTeisseire caramel syrup


سیروپ تیزر کارامل

این محصول دارای حداقل 21٪ محتوای کارامل است و مناسب برای کوکتل ها و دسرها می باشد .همچنین این سیروپ بدون طعم دهنده ای مصنوعی و مواد نگهدارنده است.