کره بادام زمینی American Garden با طعم انگور

کره بادام زمینی American Garden با طعم انگورAmerican GARDEN PEANUT BUTTER WITH GRAPE JELLY


کره بادام زمینی آمریکن گاردن با طعم انگور

بادام زمینی و کره آن ، منبع خوب و با صرفه‌ای از پروتئین هستند و بیشتر  ویتامین ها و املاحی را که به سختی به‌ دست می آیند را تامین می کنند. این محصول با طعم شیره ی انگور ، کاملا طعم شیرین و شور را متعادل می کند.