کره بادام زمینی American Garden با طعم توت فرنگی

کره بادام زمینی American Garden با طعم توت فرنگیAmerican GARDEN PEANUT BUTTER WITH STRAWBERRY JELLY


کره بادام زمینی آمریکن گاردن با طعم توت فرنگی

بادام زمینی و کره آن ، منبع خوب و با صرفه‌ای از پروتئین هستند و بیشتر  ویتامین ها و املاحی را که به سختی به‌ دست می آیند را تامین می کنند. این محصول با طعم توت فرنگی ترکیب مزه ی شیرین و تلخ را برای شما به ارمغان می آورد.