نمک رژیمی Lo Salt

نمک رژیمی Lo SaltLo Salt 66%Less Sodium 350g


نمک رژیمی لوسالت

این نمک از %66 درصد سدیم کمتر تشکیل شده است.

مصرف بیش از حد سدیم نمک در رژیم غذایی باعث عوارض زیادی از جمله فشار خون بالا می باشد که عامل اصلی بیماری های قلبی و سکته می باشد این نمک به کنترل فشار خون کمک زیادی میکند و حاوی پتاسیم می باشد .