شکلات با طعم قهوه ChoceurChoceur Coffee and Cream


شکلات با طعم قهوه چوکور

این شکلات کلاسیک با طعم شیری، قهوه و خامه است.