سس فلفل سبز تند GloriaGloria Spicy green pepper sauce 475ml


سس فلفل سبز تند گلوریا

این سس محبوب برای شما هم آشناست با این سس ، تند ترین طعم فلفل را تجربه خواهید کرد و بر روی ساندویج ها و غذاهای خود استفاده خواهید کرد.