چای سبز چینی Loyd

چای سبز چینی Loydloyd green tea CHUN MEE


قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان

چای سبز چینی لوید

این چایی از گیاهی در کشور چین تهیه شده است و ایده آل برای هر زمان روز، به خصوص پس از غذا است.