دمنوش توت فرنگی و ریواس Loyd

دمنوش توت فرنگی و ریواس Loydloyd STRAWBERRY & RHUBARB


دمنوش توت فرنگی و ریواس لوید

ترشح طعم دلپذیر ریواس و توت فرنگی ، این دمنوش را متفاوت کرده است. این دمنوش میوه ای ساخت کشور لهستان است.