دمنوش توت سیاه و بلوبری Loyd

دمنوش توت سیاه و بلوبری Loydloyd BLACKBERRY & BLUEBERRY


دمنوش توت سیاه و بلوبری لوید

ترشح طعم دلپذیر توت سیاه و بلوبری رسیده این دمنوش را خوش طعم کرده است. این دمنوش میوه ای ساخت کشور لهستان است.