فلفل قرمز پول بیبر Pul Biber

فلفل قرمز Pul BiberYilba Pul Biber 250g


فلفل قرمز پول بیبر 250 گرم

این فلفل، به ترکیه ای Pul Biber، به انگلیسی “Aleppo Pepper”، و به عربی ” فلفل حلبی (حلب)” نامیده می شود.