شکلات فندقی GalaxyRoasted & caramelised hazelnuts


شکلات فندقی گلکسی

این شکلات دارای مغز شکلات نرم و فندق بو داده شده بوده و آغشته به کارامل می باشد و مناسب برای گیاهخواران است.