دمنوش گیاهی مخصوص هضم غذا Loyd

دمنوش گیاهی مخصوص هضم غذا LoydLoyd Support Digestive Herbal Infusion


دمنوش گیاهی مخصوص هضم غذا

این ترکیب گیاهی داخل کیسه های هرمی با عطر و طعم خاص بسته بندی شده و این طراحی به صورتی است که عطر و طعم برگهای چای به راحتی خارج شود.