پاستیل نوشابه Vidal

پاستیل نوشابه Vidalvidal candy cola 1kg


پاستیل نوشابه ویدال

این پاستیل ساخت کشور اسپانیا است و یکی از خوشمزه ترین پاستیل های اروپا است.