کپسول قهوه Nespresso چوکاتینو

کپسول قهوه چوکاتینو نسپرسو

رگه های شکلات تلخ و سیاه که با طعم دودی کاراملی لیوانتو گراند کروز همنشین شده و ترکیب غنی آن یادآور شکلات تلخ است.