عسل مسافرتی Aribal

عسل مسافرتی آریبال

این عسل 100 درصد طبیعی بوده و محصول کشور ایران می باشد و میتوانید آن را در برای سفرهایتان استفاده کنید.