شکلات بادام زمینی KitKat چانکی

شکلات بادام زمینی کیت کت چانکی

این شکلات با طعم بادام زمینی ، ممکن است حاوی آجیل باشد. لذا کسانی که آلرژی دارند قبل از مصرف احتیاط کنند.