شکلات تلخ ۵۹% ABK با مغز ترافل

شکلات تلخ 59% با مغز ترافل آ ب کا

این شکلات با طعم تلخ و مغز ترافل ، ساخت کشور اوکراین است و می تواند به عنوان شکلات پذیرایی نیز استفاده شود.