شکلات فندقی Ritter Sport

شکلات فندقی Ritter SportRitter sport Milk Chopped Hazelnut 100g


شکلات فندقی ریتر اسپرت

این شکلات شیری با فندق خرد و رُست شده ، بسیار برای پذیرایی مناسب است.