ادویه لوئیزیانا کیجون Cape Herb & Spice

ادویه لوئیزیانا کیجون کیپ هرب اند اسپایس

این ادویه ترکیبی از ادویه های جنوبی است . مناسب برای گوشت ، غذاهای دریایی ، تکه های سیب زمینی رست شده است و برای کسانی که آلرژی دارند این محصول حاوی کرفس ، گلوتن ، کنجد ، سویا و دی اکسید سولفور میباشد .