بیسکوئیت کرمدار Gullon توئینز

بیسکوئیت کرمدار Gullon توئینزGullon Twins


بیسکوئیت کرم دار توئینز گالون

این بیسکوئیت کرمدار با طعم وانیل محصول کشور اسپانیا و بدون چربی هیدروژنه تهیه شده از آرد گندم ، شکر، روغن گیاهی ، نشاسته گندم ، طعم دهنده طبیعی وانیلی، لسیتین سویا ، پودر کاکائو ، گلوکز و شربت فروکتوز ، خمیرمایه و نمک است. در جای خشک و خنک نگهداری شود.