عسل زنبور American Green

عسل زنبور American Greenamerican green honey

(دیدگاه کاربر 1)

عسل زنبور آمریکن گرین

این عسل 100 درصد طبیعی بوده و کاملا از نظر کیفیت درجه ۱ است.