عسل آلمانی گل اقاقیا BIHOPHAR

عسل آلمانی گل اقاقیا BIHOPHARbihophar honey akazien honig


عسل آلمانی گل اقاقیا بیهوفار

این عسل 100 درصد طبیعی بوده و کاملا از نظر کیفیت درجه ۱ است. محبوبیت این محصول به قدری است که یکی از پرفروش ترین عسل های جهان است.