اسپاگتی Delverde تالیاتله (آشیانه ای)

اسپاگتی Delverde تالیاتله (آشیانه ای)Delverde Tagliatelle A Nido No 82


اسپاگتی تالیاتله (آشیانه ای) دلورده

این ورمیشل دلورده با شماره 82 ، بسیار خوش پخت و خوش طعم بوده و از آرد دوروم پاستا تهیه شده است.

شماره پروانه بهداشت :

5752210766427317