نان ترد برنج و ذرت ارگانیک فیورنتینی

این محصول فاقد گلوتن است و ممکن است حاوی تکه های سویا و کنجد باشد.