سس سویا American Harvest

سس سویا American HarvestAmerican Harvest Soy Sauce


قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان

سس سویا امریکن هاروست 

یک سس تولید تایلند با 1لیتر حجم که رقیق مایع و شور است که از تصفیه دانه سویا ، غلات بو داده ، آب و نمک تهیه می‌ شود. این سس در اصل به خاور دور متعلق است و در آشپزی آسیایی کاربرد فراوان دارد. سس سویا نسبت به سس های دیگر بهتر است و مصرف اش به همه افراد و گروه های سنی توصیه می شود زیرا عامل چربی در این سس دیده نمی شود. وقتی سس سویا با غذا مصرف می شود ، دیگر نیازی به افزودن نمک به آن ماده غذایی نیست و این یک نکته مثبت به حساب می آید.