مربای زردآلو Stute بدون شکرStute Diabetic Apricot Extra Jam


مربای زردآلو دیابتیک اشتوت

این محصول ۳۰% کالری کمتر نسبت به دیگر مرباها دارد و ساخت کشور آلمان می باشد.