عسل American Iresh

عسل American Ireshamerican iresh


قیمت : 128000 تومان
تخفیف : ۲۹,۰۰۰ تومان
قیمت نهایی برای شما : ۹۹,۰۰۰ تومان

عسل آمریکن ایریش

عسل ساخت کشور اسرالیا است و کیفیت متوسطی نسبت به دیگر عسل ها دارد.