پودر کاسترد Tiara

پودر کاسترد TiaraTiara Custard Powder


پودر کاسترد تیارا

این پودر را میتوان به صورت گرم و سرد سرو کرد. این محصول ساخت کشور مالت می باشد.