خمیر مایه فوری Dr.Oetker فاقد گلوتن + خمیر

خمیر مایه فوری Dr.Oetker فاقد گلوتنDr.Oetker Dry Yeast


خمیر مایه فوری دکتر اوتکر

این محصول فاقد گلوتن بوده و حاوی 3 بسته در بسته بندی خود است. برای استفاده این خمیر نیاز به انحلال آن در آب نیست.