بیسکوئیت سبوس دار لایبنیز

بیسکوئیت Leibniz سبوس دارBahlsen Leibniz Crunchy Wholemeal Biscuits 200g


بیسکوئیت سبوس دار لیبنیز

این بیسکویت آلمانی به همراه سبوس ، همراه مناسبی در کنار چای و شیر است که میتوانید میل کنید.

تاریخ انقضاء :2019/01/20