سس بال مرغ American Garden

سس بال مرغ American GardenAmerican Garden Hot Buffalo Wing Sauce


قیمت : ۳۶,۰۰۰ تومان

سس بال مرغ آمریکن گاردن

سس تند آمریکن گاردن مخصوص مرغ و جوجه ی شماست که می تواند با طعم لذیذ خود غذای شما را بسیار خوشمزه کند.