عسل خلیلو

عسل خلیلوKhalil honey


عسل خلیلو

گیاه خلیلو که عسل سرخ و معطری دارد که از لحاظ خواص درمانی بسیار عالی است. این گیاه شیرین است و دام عشایر کوچ رو آن را می خورند . درمان درد های مفصلی ، تصفیه کننده خون و … از خواص درمانی آن است.