پشمک کاکائویی حاج عبدالله

پشمک کاکائویی حاج عبداللهcocao of Hajj Abdullah 350g


پشمک کاکائویی حاج عبدالله

این پشمک با طعم کاکائو ، ساخت کشور ایران است.