بیسکوئیت دایجستیو Gullon بدون شکر + بدون قند
بیسکویت بدون قندگالون
بیسکوئیت دایجستیو Gullon بدون شکر + بدون قند
بیسکویت بدون قندگالون

بیسکوئیت دایجستیو Gullon بدون شکرGullon Sugar Free Digestive Biscuits ۴۰۰g


بیسکوئیت دایجستیو بدون شکر گالون

این بیسکویت بدون شکر دارای 431 کالری و حاوی فیبر کامل گالون است و بهترین گزینه برای کسانی که بیماری دیابت دارند می باشد.