کوکی Danesita کره ای مدل Romeo & Juliet

کوکی کره ای دانسیتا مدل رومئو و ژولیت

این محصول تهیه شده از بهترین و اصیل ترین دستور العملهای دانمارک که متمایز از دیگر بیسکوئیت ها است. این کوکی با کیفیت بالا مناسب برای هدیه دادن است.