شکلات 8 تکه ای kinder Boy

شکلات 8 تکه ای kinder Boy8 Fingers Kinder


شکلات 8 تکه ای کیندر

شکلات کیندر 8 انگشتی با طعمی بسیار متفاوت حاوی روکش شکلاتی با مغز کرم شیری است.