شکلات فررو روشر
شکلات فررو روشر
شکلات فررو روشر
شکلات فررو روشر

شکلات فررو روشر

تاریخ تا 2019/10

محصولی با روکش شکلات همراه با مغز کامل فندق

همچنین به دلیل بسته بندی عالی گزینه مناسبی برای هدیه دادن و پذیرایی در مجالس شما می باشد.