پفک Mr.Krisps اسپایسی

پفک Mr.Krisps اسپایسیMr.Krisps Cheez Balls Spicy Hot


پفک توپی مستر کریسپس

این محصول، از آرد ذرت ،روغن سبزیجات ،برنج،و رنگ طبیعی تهیه شده است.