سس Frank’s RedHot خیلی تند

سس Frank’s RedHot خیلی تندFrank's RedHot Xtra Hot Sauce


قیمت : ۷۱,۰۰۰ تومان

سس خیلی تند فرانکز رد هات

 این سس،سس فلفل کایِن است.