شکلات Godiva که می تواند ۴ بار هدیه داده شود!

شکلات Godiva که می تواند ۴ بار هدیه داده شود!

این یکی از نمونه های جالب هنر بسته بندی از آژانس مشهور McCann در نیویورک است. وقتی که بسته را باز می کنید، درونش دو جعبهٔ دیگر وجود دارد: یکی برای خودتان و دیگری برای هدیه دادن! وقتی که دومی را هدیه دادید، باز هم درونش ۲ بستهٔ دیگر هست که یکی برای شخصیست که هدیه را از شما گرفته و دومی برای هدیه دادن به شخص ثالث! و این مرحله همچنان ادامه دارد…

منبع :تک نامه

پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها